X
تبلیغات
مجمع الدعوات - حرز ابی دجانه

مجمع الدعوات

دنیایی است زیبا و معنوی دنیایی الهی ما وراء الطبیعه بیائید با هم به الطاف خفیه ا

حرز ابی دجانه

 

 سورة مريم

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر سوره مريم ، نميرد تا آن چه خواهد در خود و مال و فرزند ببيند، و در آخرت به او بدهند مثل ملكى كه حضرت سليمان عليه السلام در دنيا داشته است ، و در آخرت از ياران آن حضرت عيسى عليه السلام خواهد بود. (بحار، ج 92، ص 284. عين الحيات ، ج 2، ص 246. ثواب الاعمال ، ص 231)

 

 سورة طه

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : ترك مكنيد سوره طه را كه خدا اين سوره را دوست مى دارد، و هر كه اين سوره را مى خواند دوست مى دارد، و كسى كه بر قرائتش مداومت نمايد حق تعالى در قيامت نامه اش ‍ را به دست راستش دهد.

و از او به آن چه كه در اسلام (موقع مسلمان بودن ) عمل نموده محاسبه نمى فرمايد و در آخرت آن قدر مزد به او عطا فرمايد كه او راضى شود. (همان)

 

سورة الانبياء

ازحضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه سوره انبيا را بخواند از روى محبت و خواهش ، در باغستانهاى بهشت با همه پيغمبران رفاقت كند، و در دنيا در نظر مردم با هيبت باشد. (بحار، ج 92، ص 285. عين الحيات ، ج 2، ص 247. ثواب الاعمال ، ص 231)

 

سورة الحج

از حضرت صادق عليه السلام مروى است : هر كه سوره حج را در هر سه روز يك مرتبه بخواند، در آن سال توفيق حج بيابد، و اگر در آن سفر بميرد داخل بهشت شود، راوى پرسيد كه : اگر مخالف (ولايت ) باشد چطور؟ فرمود كه عذابش تخفيف مى يابد. (همان)

 

سورة المومنون

از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه سوره مومنين را قرائت نمايد، خداوند او تا آخر عمر سعادتمند مى نمايد. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نمايد، منزل او در فردوس اعلا همراه با پيامبران و رسولان خواهد بود. (بحار، ج 92، ص 285. عين الحيات ، ج 2، 247. ثواب الاعمال ، ص 233)

 

 

 

 

سورة الرحمن 

 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : ترك مكنيد قرائت سوره رحمان را و خواندن آن را در نماز، به درستى كه اين سوره در دل منافقان قرار نمى گيرد، و حق تعالى اين سوره را در روز قيامت به بهترين صورتها در نهايت خوشبوئى به صحراى محشر حاضر مى گرداند، و مى آيد در محل قرب و كرامت مى ايستد، حق تعالى به او خطاب مى فرمايد كه : چه كسى درزندگانى دنيا تو را در نماز مى خواند، و مداومت مى نمود خواندن تو را؟ مى گويند: خداوندا فلان و فلان ، پس حق تعالى روهاى ايشان را سفيد مى گرداند، و مى فرمايد: هر كه را خواهيد شفاعت نمائيد، ايشان آن قدر كه خواهند شفاعت مى نمايند، پس به ايشان مى گويند داخل بهشت شويد و در هر جا كه خواهيد ساكن شويد.(بحار، ج 92، ص 306. عين الحيات ، ج 2، ص 258. ثواب الاعمال ، ص 249)

و ايضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : مستحب است بعد از نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانى ، و در هر مرتبه كه بگوئى (فباى الاء ربكما تكذبان )، بگوئى (لا بشى ء من آلائك رب اكذب ) (يعنى چيزى را نعمتهايت اى پروردگار تكذيب نمى نمايم ).(بحار، ج 92، ص 306. عين الحيات ، ج 2، ص 258)

و ايضا در حديث معتبر ديگر فرمود: هر كه سوره الرحمن را بخواند، در هر مرتبه كه بگويد (فباى الاء ربكما تكذبان )، بگويد (لا بشى ء من آلائك رب اكذب )، اگر در شب بخواند و در آن شب بميرد شهيد مرده باشد، و اگر در روز بخواند و در آن روز بميرد شهيد مرده باشد. (بحار، ج 92، ص 306.عين الحيات ، ج 2، ص 258. ثواب الاعمال ، ص 251)

 

 سورة الواقعة 

 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد، و مردم را دوست او گرداند، و در دنيا بدحالى و فقر و احتياج نبيند، و به هيچ آفتى و بلائى مبتلا نشود، و از رفقاى حضرت اميرالمومنين عليه السلام باشد، و اين سوره مخصوص آن حضرت است و در آن كسى شريك نمى باشد. (همان)

و به سند معتبر ديگر ازآن حضرت منقول است : هر كه مشتاق بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند، و هر كه خواهد وصف جهنم را ملاحظه نمايد سوره الم سجده را بخواند. (بحار، ج 92، ص 307 - عين الحيات ، ج 2، ص 258)

و به سند معتبر از اسماعيل بن عبدالخالق منقول است كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو ركعت نشسته مى كردند، و در آن صد آيه مى خواندند، و مى فرمودند، هر كه اين دو ركعت را بكند، و صد آيه در اين دو ركعت بخواند، او را در آن شب از غافلان ننويسند، اسماعيل گفت ، حضرت امام محمد باقر عليه السلام در اين دو ركعت و تيره ، سوره اذا وقعت و قل هو الله احد مى خواندند.(بحار، ج 87، ص 108. عين الحيات ، ج 2، ص 259)

و به سند صحيح از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره واقعه را هر شب پيش از آن كه بخوابد بخواند، در قيامت روى او مانند ماه شب چهارده نورانى باشد. (بحار، ج 92، ص 307. عين الحيات ج 2، ص 259 - ثواب الاعمال ص 251)

 

 

 سورة الكهف 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه سوره كهف را در هر شب جمعه بخواند، نميرد مگر شهيد، و خدا او را در زمره شهدا محشور گرداند و در قيامت با شهيدان بايستد. (بحار، ج 92، ص 282. عين الحيات ، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال ، ص 229)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است : هر كه سوره كهف را در شب جمعه بخواند، كفاره گناهانى باشد كه جمعه تا جمعه كرده است . (بحار، ج 92، ص 283. عين الحيات ، ج 2، ص 245) و در روايت ديگر وارد شده است كه : كسى كه در روز جمعه بعد از نماز ظهر و عصر بخواند همين ثواب را داشته باشد. (عين الحيات ، ج 2، ص 246. فروغ كافى ، ج 3، ص 429)
اميرالمومنين عليه السلام فرمودند: هيچ بنده اى آيه
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا(كهف / 110)
را نمى خواند، مگر اين كه نورى خواهد داشت از خوابگاه خود تا كعبه و اگر از اهل مكه باشد نور او تا بيت المقدس خواهد بود. (ثواب الاعمال ، ص 229)
و از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله منقول است كه : هر كه آية (قل انما انا بشر مثلكم ) را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب ، از خوابگاه او تا كعبه نورى ساطع گردد كه ميان او پر باشد از ملائكه ، و استغفار از براى او كنند تا صبح . (بحار، ج 92، ص 282. عين الحيات ، ج 2، ص 246)
و در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام وارد شده است : كه فرمود: هيچ كس نيست كه آيه آخر سوره كهف يعنى آيه (قل انما انا بشر مثلكم ) را هنگام خوابيدنش بخواند جز اين كه در هر ساعتى كه بخواهد از خواب بيدار شود. (كافى ، ج 2، ص 315)

 

سورة النور 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است فرمود: حفظ كنيد اموال و فروج خود را از حرام به تلاوت سوره نور، و به اين سوره زنان خود را نيز از حرام حفظ نمائيد، به درستى كه هر كه اين سوره را درهرشب يا در هر روز مداومت نمايد، هيچ يك از اهل خانه او زنا نكند تا او بميرد، و چون بميرد، هفتاد هزار ملك تا قبر او را مشايعت نمايند، و از براى او دعا كنند و استغفار نمايند تا به قبرش گذارند. (بحار، ج 92، ص 286. عين الحيات ، ج 2، ص 247. ثواب الاعمال ، ص 233)
و به سند معتبر منقول است كه : شخصى از وجع و ضعف چشم به حضرت امام موسى عليه السلام شكايت نمود، حضرت فرمود: آيه نور را سه مرتبه در جامى بنويس ، پس آن را بشور، در شيشه اى ضبط كن و مكرر به ديده بكش ، راوى گويد كه صد ميل كمتر كشيدم ديدم ام صحيح تر از اول شد. (عين الحيات ، ج 2، ص 247. بحار، ج 95، ص 89)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى در حضور اميرالمومنين عليه السلام برخاست و عرض كرد: اى اميرمومنان براى بنده گريخته دستورى فرما فرمود: بخوان اين آيه را:
او كظلمات فى بحر لجى يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده ،لم يكد يرها و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور. (نور / 40)
و آن مرد آن را گفت و بنده فراريش به سوى او بازگشت . (كافى ، ج 4، ص 433)

 

 سورة ابراهيم و سورة حجر

از امام صادق عليه السلام منقول اسن : هر كه سوره ابراهيم و سوره حجر را در دو ركعت نماز در هر جمعه بخواند، هرگز به او فقر و ديوانگى و بليه عظيمى نرسد. (بحار، ج 92، ص 280. عين الحيات ، ج 2، ص 244. ثواب الاعمال ، ص 227)

 

 سورة نحل 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره نحل را در هر ماه بخواند، در دنيا به قرض مبتلا نشود، و هفتاد نوع ازبلا از او دور گردد كه سهل تر آن ها ديوانگى و خوره و پيسى باشد، و مسكن او در جنت عدن باشد كه در ميان بهشت ها واقع است . (بحار، ج 92، ص 281. عين الحيات ، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال ، ص 229)

 

 سورة بنى اسرائيل (اسرى

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره بنى اسرائيل را در هر شب جمعه بخواند نميرد، تا قائم آل محمد صلى الله عليه و آله رادريابد و از اصحاب او باشد. (بحار، ج 92، ص 281. عين الحيات ، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال ، ص 229. كافى ، ج 4، ص ‍ 426)
جابر گويد: شنيدم حضرت باقر عليه السلام مى فرمود: هركس همه مسبحات (يعنى سوره هائى كه اول آن سبح يا يسبح است ) (مسبحات كه اول آن سبح يا يسبح است هفت سوره است : سوره اسرى ، سوره حديد، سوره حشر، سوره صف ، سوره جمعه ، سوره تغابن ، سوره اعلى ) پيش از آن كه بخوابد آن ها را بخواند، آن كس نميرد تا حضرت قائم عليه السلام را درك كند و اگر بميرد در جوار نبى اكرم حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود. (كافى ، ج 4، ص 426)
و منقول است كه عمر بن حنظله به حضرت صادق عليه السلام شكايت نمود از صداع (سردرد، درد سر) حضرت فرمود: دست بر بالاى سرت بگذار، و اين دو آيه را بخوان :
قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا. (اسرا / 42) و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رايت المنافقون يصدون عنك صدودا.(نساء / 61) / (بحار، ج 95، ص 58. عين الحيات ، ج 2، ص 245)
در حديثى به سند معتبر مردى در حضور اميرالمومنين عليه السلام برخواست و عرض كرد: يا اميرالمومنين براى ايمنى از دزدى چيزى بفرما زيرا كه پيوسته پشت سر هم شبها از من دزدى شود، فرمود: چون به بستر خواب رفتى اين آيه را بخوان :
قل ادعو الله اوادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذالك سبيلا، و قل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا. (اسرا / 111 و 110) / (كافى ، ج 4، ص 433)
و ايضا اگر بر مكانى يا متاعى كه از دزد يا آتش گرفتن بترسيد اين دو آيه را (آيه 110 و 111 سوره اسرا) با آية الكرسى بر حلقه هاى در و بر قفل آن بخوانيد انشاء الله از دزد و آتش گرفتن حفظ بماند. (بحار، ج 95، ص 139. ختوم و اذكار، ج 2، ص 336)

 

 

 

 

 

سورة الانفال و سورة البرائة

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره انفال و سوره توبه را در هر ماه بخواند هرگز نفاق بر او راه نيابد، و از شيعه حضرت اميرالمومنين عليه السلام باشد. (بحار، ج 92، ص 277. ثواب الاعمال ، ص 225. عين الحيات ، ج 2، ص 243)
در حديثى به سند معتبر منقول است مردى درحضور اميرالمومنين عليه السلام برخواست و عرض كرد: اى اميرمومنان سرزمين ما جاى درندگان است و درندگان به خانه من در آيند و تا شكار خود را نگيرند از آن جا نگذرند، فرمود اين دو آيه را بخوان :
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم .فان تولوافقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم . (توبه / 128 و 129)
پس آن مرد اين دو آيه را خواند و درندگان از او دور شدند. (كافى ، ج 4، ص 432. عين الحيات ، ج 2، ص 241)

 

 سورة يونس

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره يونس را هر دو ماه يا سه ماه يك بار بخواند، بيم آن نيست كه از جمله جاهلان گردد، و در قيامت از جمله مقربان باشد. (بحار، ج 92، ص 278. ثواب الاعمال ، ص 225. عين الحيات ، ج 2، ص 243)

 

 سورة هود

از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره هود را هر جمعه بخواند، حق تعالى او را در قيامت در زمره پيغمبران مبعوث گرداند، و در قيامت گناهى از او ظاهر نشود. (بحار، ج 92، ص 278. عين الحيات ، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال ، ص 227)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه از غرق شدن ترسد اين آيات را بخواند:
بسم الله مجريها و مرسها ان ربى لغفور رحيم (هود / 41).
و ما قدروالله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون (زمر / 67) / (عين الحيات ، ج 2، ص 244). سورة يوسف

از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره يوسف را بخواند در هر روز يا در هر شب چون در قيامت مبعوث شود، جمال او مانند حضرت يوسف باشد، و در آن روز به او فزعى و خوفى نرسد و از همسايگان بندگان صالح خدا باشد. (بحار، ج 92، ص 279. ثواب الاعمال ، ص 227. عين الحيات ، ج 2، ص 244) سورة الرعد

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه بسيار سوره رعد را بخواند، هرگز صاعقه اى به او نرسد اگرچه ناصبى باشد ؛ و اگر مومن باشد خدا او را داخل بهشت گرداند بى حساب ، و شفاعت او را قبول فرمايد در اهل بيت و برادران مومنش . (بحار، ج 92، ص 280. عين الحيات ، ج 2، ص 244. ثواب الاعمال ، ص 227)از شيخ بهاء الدين نقل شده جهت حمل زنان اين آيه را:


و لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض اوكلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يايئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. (رعد / 31)

به حروف مقطعه (ول و ان ق ران ا تا آخر) بنويسيد و بر پهلوى زن بندند حامله شود انشاء الله ، فرمودند به نهصد زن دادم حامله شدند. (ختوم و اذكار، ج 1، ص 140)

 

 

 

 

سورة الذاريات 

از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ذاريات را در روز يا در شب بخواند، خدا امر معيشت او را به اصلاح آورد، و وسعت دهد روزى او را، و منور گرداند قبر او را به چراغى كه نور بخشد تا روز قيامت . (بحار، ج 92، ص 304، عين الحيات ، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال ، ص 249)

 

سورة الطور 

از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره طور را بخواند، حق تعالى خير دنيا و آخرت را براى او جمع نمايد. (همان)

 

سورة النجم 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره نجم را در هر شب يا در هر روز بخواند، در ميان مردم به خير و نام نيك تعيش و زندگى نمايد، و گناهانش آمرزيده شود، و محبوب دلهاى مردم گردد.(بحار، ج 92، ص 305. عين الحيات ، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال ، ص 249)

 

سورة اقتربت (سوره قمر

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بيرون آيد بر ناقه اى (شتر ماده ) از ناقه هاى بهشت سوار شود. (عين الحيات ، ج 2، ص 257 - ثواب الاعمال ، ص 249. بحار، ج 92، ص 305)

 

 

  
سورة محمد صلى الله عليه و آله 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره الذين كفروا را بخواند گناه نكند، و در دين خود هرگز شك بهم نرساند، و به فقر هرگز مبتلا نشود، و هرگز از پادشاهى خوفى به او نرسد، و هميشه از شك و كفر محفوظ باشد تا بميرد، و چون بميرد حق تعالى هزار ملك به قبر او فرستد كه نماز كنند، و ثواب نماز ايشان از او باشد، و چون از قبر بيرون آيد، آن هزار ملك او را مشايعت نمايند تا او را به محل ايمنان از خوفهاى قيامت بدارند و در امان خدا و رسول صلى الله عليه و آله باشد. (بحار، ج 92، ص 303. عين الحيات ، ج 2، ص 256. ثواب الاعمال ، ص 247)

 

سورة الفتح 

از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حفظ نمائيد اموال و زنان و بنده هاى خود را به خواندن سوره انا فتحنا، البته كسى كه بر خواندن اين سوره مداومت نمايد در روز قيامت منادى از جانب رب العزه او را ندائى كند كه همه خلايق بشنوند كه : تو از بندگان مخلص مائى ، اى ملائكه او را ملحق گردانيد به بندگان شايسته من ، و او را داخل بهشت كنيد، و از شراب سر به مهر بهشت كه به كافور ممزوج است به او بخورانيد. (همان)

 

سورة الحجرات 

از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حجرات را بخواند در هر شبى يا در هر روزى ، دربهشت از جماعتى باشد كه به زيارت حضرت رسول صلى الله عليه وآله مشرف مى شوند. (بحار، ج 92، ص 303. عين الحيات ، ج 2، ص 256. ثواب الاعمال ، ص 247)

 

 سورة ق 

از حضرت امام محمدباقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد سوره ق را در نمازهاى واجب و مستحب ، خدا روزى او را فراخ گرداند، ونامه اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بكند. (بحار، ج 92، ص 304. عين الحيات ، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال ، ص 247)

 

 

 

 

خواص سوره اعراف

به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قيامت از جمله جماعتى باشد از دوستان خدا كه حق تعالى در شان ايشان فرموده است كه : خوفى بر ايشان نيست و اندوهناك نمى شوند. و اگر در هر جمعه بخواند او را درقيامت حساب نكنند، و به درستى كه آيات محكمات در آن بسيار است ، پس قرائت اين سوره را ترك منمائيد كه گواهى مى دهد در قيامت براى كسى كه آن را خوانده باشد. (بحار، ج 92، ص 276. عين الحيات ، ج 2، ص 240. ثواب الاعمال ، ص 225)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى درحضور اميرالمومنين عليه السلام برخاست و عرض كرد: يا اميرالمومنين مرا آگاه كن از آن چه براى محافظت از سوختن و غرق شدن است ؟ فرمود: اين آيات را بخوان :
ان وليى الله الذى نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين (اعراف / 196).
و آيه و ما قدروا الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون . (زمر / 67)
پس هر كه اين آيات را بخواند از سوختن و غرق شدن ايمن است . گويد پس ‍ مردى آن را خواند و آتش در خانه هاى همسايگانش درگرفت و خانه او هم وسط آن خانه ها بود و (از بركت آن آيات كه خوانده بود) آسيبى به او نرسيد.(كافى ، ج 4، ص 431)
و ايضا به سند معتبر از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هركس ‍ دربيابانى خالى از سكنه شبى را به سر برد و اين آيه را بخواند:
ان ربكم الله الذى خلق السموات و الارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين . (اعراف / 54)
فرشتگان او را محافظت كنند و شياطين از او دور شوند. (كافى ، ج 4، ص 433)

 

 


 
سورة النساء

از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه يعنى فشار قبر ايمن گردد. (عين الحيات ، ج 2، ص 239. بحار، ج 92، ص 273. ثواب الاعمال ، ص 223)

 

 سورة المائدة

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ايمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرك نشود. (همان)

 

 سورة انعام

به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : سوره انعام يك دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملك آن را مشايعت كردند تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند، پس اين سوره را تعليم نمائيد و بزرگ داريد، كه اسم اعظم الهى درهفتاد موضع اين سوره هست ، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضيلت و ثواب هست هرگزترك ننمايند قرائتش را. (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 275. ثواب الاعمال ، ص 225. كافى ، ج 4، ص ‍ )
و از عبدالله بن عباس منقول است : كسى كه سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قيامت از جمله ايمنان باشد، و به ديده خود هرگز جهنم را نبيند. (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274. ثواب الاعمال ، ص 225)
و به سند معتبر از امام رضا عليه السلام منقول است كه : سوره انعام را يك دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملك مشايعت آن كردند، و آواز بلند كرده بودند به تسبيح و تكبير و تهليل تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند. پس هر كه اين سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملك تسبيح بگويند از براى او تا روز قيامت . (عين الحيات ، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274)
و از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : اگر علتى داشته باشى كه خوف هلاك از آن داشته باشى ، سوره انعام را بخوان كه مكروهى به تو نمى رسد از آن علت . (بحار، ج 92، ص 275. عين الحيات ، ج 2، ص 240)

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 8:32  توسط حاج میرزا  |